Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

STŘEP: "…Jsme organizace, která od roku 1995 uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáháme jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov…".

 

STŘEP tedy umožňuje:

  • dětem, aby nemusely být odebírány z domova,
  • dětem, aby se mohly vrátit bezpečně zpátky domů,
  • rodičům, aby dokázali vytvořit a udržovat zázemí domova,
  • partnerství kolegům z ostatních institucí pro společné vytváření příkladů dobré praxe,
  • předávání know-how organizacím, které ho chtějí následovat.

"Chceme být pro všechny zárukou podpory, porozumění, bezpečí a inspirace".

 

První Středisko pomoci dětem a rodinám STŘEP otevřel v dubnu 1997 v Praze.  Od té doby  se STŘEP a jeho zaměstnanci  den co den  věnují desítkám dětí, jejich rodičům a sourozencům tak, aby se situace u nich doma zlepšila a nemusely být odebrány do ústavů, nebo aby se mohly vrátit bezpečně zpátky domů. Statistiky STŘEPu jednoznačně potvrzují, že má sanace rodin ohrožených dětí smysl. Stovky dětí se do ústavů nikdy nedostaly, desítky dětí se mohly bezpečně vrátit domů bez toho, že by bylo nutné jejich další umístění.

STŘEP díky zveřejňování svých statistik a nepřetržité spolupráci zejména s MPSV a Kanceláří veřejného ochránce práv, pomohl prosadit sanaci rodin ohrožených dětí v roce 2006 do české legislativy, konkrétně do novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a do zákona o sociálních službách.

STŘEP si uvědomuje, že jeho zaměstnanci jsou advokáti jeho myšlenek na veřejnosti. Proto má zpracován systém péče o ně a snaží se , aby jeho zaměstnanci byli stále schopni pomáhat ohroženým dětem a jejich rodinám na vysoce kvalitní úrovni.

Cena služeb STŘEPu je v porovnání s výkonem ústavní výchovy nesrovnatelná. Služba pro jednu osobu stojí průměrně za rok Kč 10 300,-. Náklady na výkon ústavní výchovy jednoho dítěte stojí ročně okolo Kč 250 000,-. Kvalitu života dítěte a vysokou šanci na jeho zařazení do společnosti nelze finančně vyčíslit. Pro klienty STŘEPu jsou jeho služby bezplatné, daňovým poplatníkům, stejně tak jako státnímu rozpočtu i celé společnosti, se jeho práce musí "vyplatit".

Každoročně STŘEP rozšiřuje svoje know-how mezi desítky zájemců o jeho služby, pořádá odborné semináře, konference, přímo se podílí na změně terénní praxe v péči o ohrožené děti a spolupracuje na změně českého legislativního prostředí.

STŘEP usiluje o to, aby se stále rozšiřoval počet pracovišť poskytující kvalitní služby pro zmíněné děti, nabízí jim profesní doprovázení a supervizi. Jedině tak lze docílit snížení počtu dětí odebíraných z péče rodičů a zkrácení doby pobytu dětí mimo rodinu na dobu bezpodmínečně nutnou.

STŘEP se snaží, aby si každé dítě, rodič, kolega nebo politik mohl říci:

STŘEP … dává šanci šanci.