Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Provinění - Probační program

PROČ

STŘEP od roku 1997 realizuje projekty zaměřené na sanaci původní rodiny s cílem kvalitativních a měřitelných změn v rodinném a sociálním prostředí dítěte, jehož vývoj je ohrožen V lednu 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2003, Sb o soudnictví nad mládeží. Tento zákon rozšiřuje možnosti státním zástupcům a soudcům ukládat dětem mladším 15 let a mladistvým, které spáchaly čin jinak trestný, nová výchovná opatření. Jedním z nich jsou tzv. probační programy. Jedná se mimo jiné o sociální výcviky, které dětem a mladistvým mohou pomoci vytvořit podmínky pro jejich duševní a sociální rozvoj, kvalitnější rodinné a sociální zázemí, získat náhled na své předchozí jednání a odčinit ho. Zároveň působí výchovně do budoucnosti (tzn. může předejít pokračování delikventní dráhy dítěte).

CO

STŘEP získal v roce 2005 Osvědčení o udělení přechodné akreditace probačního programu "Provinění" od Ministerstva spravedlnosti ČR ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.

JAK

V rámci tohoto programu dochází k úzké spolupráci pracovníků STŘEPu s pracovníky probační a mediační služby, s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odborníky. Do programu jsou zařazovány matky (nebo těhotné ženy) ve věku 15-25 let, které spáchaly provinění v mladistvém věku, se svým dítětem, o které mají zájem nadále (nebo po jeho narození) pečovat. Jedná se o terénní probační program, jehož cílem je přispět pomocí podpory mateřského chování k posílení zodpovědnosti matky za sebe a dítě a snížit pravděpodobnost recidivy jejího nežádoucího chování.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků NROS - program pro lidská práva MČ Praha 1 - prevence kriminality