Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Akreditace MPSV

Název: Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi.
Číslo akreditace:
2009/357 - SP (platnost ukončena 3.6.2013), 2013/0571-PC/SP (platnost do 9.5.2017)

Druh:Další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma: Prezenční

Rozsah: 30 výcvikových hodin

Osvědčení: Účastník získá po absolvování minimálně 80% hodin a odevzdání písemné závěrečné práce osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu.

Cílová skupina:Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří poskytují sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi, příp. jiné sociální služby dle zákona, které jsou zaměřeny na podporu cílové skupiny rodin s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

Lektorka: Věra Bechyňová, DiS.

Forma práce:Teoretický výklad, pracovní listy, interaktivní práce, hraní rolí, cvičení ve skupinách, případová práce - práce s kasuistikami, zpětná vazba, řízená diskuse, brainstorming.

Maximální/minimální počet účastníků: 25/20 účastníků.

Obsahové zaměření:

 • Prohloubení odborných znalostí a rozšíření praktických dovedností v oblasti multidisciplinární spolupráce v sociální práci s ohroženými dětmi a jejich rodiči – sestavování multidisciplinárního týmu, příprava a realizace případové konference, práce se sanačním plánem rodiny (sestavení, obsah, průběžné vyhodnocování, práce s cíli, porozumění jeho významu pro práci odborníků i pro rodiny) v situacích: prevence nařízení ústavní výchovy (ÚV), realizace výkonu ÚV, návratu dítěte z ÚV a podpory udržitelnosti změn v rodině.
 • Zjišťování potřeb ohroženého dítěte a jeho rodiny, sestavování sanačního plánu na základě potřeb dítěte a rodiny, sestavování multidisciplinárního týmu.
 • Komunikační dovednosti pro práci s rodinou v průběhu přípravy, realizace a vyhodnocování případových konferencí.
 • Komunikační dovednosti pro efektivní realizaci případových konferencí, jejichž výstupem bude sanační plán reagující na potřeby rodiny v konkrétní situaci.
 • Motivace rodiny ke spolupráci na realizaci sanačního plánu.
 • Možnost vyzkoušet si předkládané přístupy multidisciplinární spolupráce a techniky práce s dítětem a rodiči, popř. dalšími členy rodiny, v modelové situaci v rámci vzdělávacího programu a mezi jednotlivými vzdělávacími setkáními v praxi (např. způsoby práce a komunikace v rámci multidisciplinárního týmu při přípravě případové konference).
 • Rozdíl mezi sociálně-právní ochranou dětí (SPOD) a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, rozdíl mezi zakázkou SPOD a cílem služby uvedeném ve smlouvě, rozdíl mezi komisí pro SPOD a případovou konferencí, využití těchto rozdílů jako zdrojů v rámci multidisciplinarity.
Absolvent kurzu se naučí v situacích prevence nařízení ÚV, realizace výkonu ÚV, návratu dítěte z ÚV a podpory udržitelnosti změn v rodině: sestavit multidisciplinární tým, svolat a vést případovou konferenci, sestavit individuální plán sanace rodiny a multidisciplinárně spolupracovat na jeho realizaci, vyhodnocování, příp. ho měnit.

Cena za kurz zahrnuje:

 • Pronájem prostor.
 • Lektorné.
 • Pracovní listy.
 • Drobné občerstvení.
 • Administrativně-technické náklady související s realizací kurzu.
  Cena se odvíjí od počtu účastníků a místa konání.

Místo konání: Praha, po domluvě jsou lektorky ochotné realizovat kurz na Vašem pracovišti po celé ČR.

Způsob platby:
Fakturou (bankovním převodem nebo hotově), příp. složenkou, na účet číslo: 1930656369/0800. Účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.

Storno podmínky:
Odhlášení účastníka přijímáme pouze písemně. Pokud se účastník odhlásí 30 dnů před zahájením kurzu, vracíme 100% částky, 29 – 14 dnů předem, vracíme 50% částky, 13-0 dnů poplatek již nemůže být vrácen. Účastník nebo vysílající organizace může po dohodě s pořádající institucí vyslat náhradníka.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: strep@centrum.cz