Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Poslání a činnost STŘEPu

Posláním STŘEPu je pomáhat dětem (0 – 15 let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku existence rizik a/nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. Nástrojem pomoci je poskytování sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, integrace, vyrovnávání příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají charakter služeb veřejně prospěšných. Příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá jeho rodina. Prostředkem je sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny.

Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze zařízení pro výkon ústavní výchovy či z jiných typů rezidenčních služeb.

V souladu se svým posláním vyvíjí STŘEP následující činnost:

 • Poskytuje sociální služby, činnosti sociálně-právní ochrany dětí a další programy cílové skupině dětí a rodin Zřizuje Střediska pomoci dětem a rodinám na území České republiky, případně jiná účelová zařízení dle získaného pověření, registrace či akreditace ústředními či krajskými orgány.

  Hájí zájmy jmenované cílové skupiny a usiluje o dodržování a aktualizaci jejích práv v kontextu společenských změn.
 • Podporuje vznik a rozvoj nových sociálních služeb, činností sociálně-právní ochrany dětí a programů v rámci ČR, které jsou v souladu s jeho posláním.
 • Spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s orgány krajů, obcí s přenesenou působností, a dalšími státními, městskými, nestátními a soukromými institucemi, které se zabývají sociálními službami,  sociálně-právní ochranou, náhradní rodinnou péčí  a výkonem ústavní výchovy dětí.
 • Vzdělává relevantní odborné cílové skuiny v oblasti péči o ohrožené děti a jejich rodiny a rozvíjí tak lidské zdroje.
 • Realizuje výzkumné programy.
 • Pořádá semináře a odborné konference.
 • Publikuje články a vydává odborné publikace.
 • Navazuje kontakty se státními institucemi a jinými organizacemi s obdobnými cíly v ČR i v zahraničí.
 • Věnuje se inovacím, rozvoji příkladů dobré praxe, realizaci metodické a supervizní podpory, předcházení diskriminaci atp.