Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Semináře

Jednou z aktivit STŘEPu je pořádání seminářů tématicky zaměřených zejména na oblast na sanaci rodiny. Cílovou skupinou seminářů jsou pracovníci organizací působících v oblasti práce s ohroženými rodinami s dětmi státní i nestátní sféry (OSPOD, zařízení pro výkon ústavní výchovy, MPSV, MŠMT, MV, Krajské a magistrátní úřady soudci, další NNO, politické reprezentace PSP ČR a komunální politiky, atp.)

Cílem seminářů je:

 • Seznámit účastníky s realizovanými příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí.
 • Seznámit s výstupy jednotlivých činností/projektů.
 • Podporovat multidisciplinární přístup a pohled na řešení situací ohrožených dětí a jejich rodin.
 • Vyvolat odbornou diskuzi na aktuální/nadčasová témata.
 • Vzájemně si vyměnit zkušenosti.
 • Vzájemně se inspirovat.
 • Hledat způsoby řešení v reakci na potřeby praxe.

Výběr z dosud realizovaných seminářů a konferencí:

 • Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí, diskusní seminář (2008).
 • Diskusní seminář pro vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí pražských městských částí a vedení STŘEPu (2007).
 • Dítě mezi rodinou a institucemi, česko-francouzská konference (2007).
 • Jak podporovat aktivaci otců v rodinách, odborný seminář (2006).
 • Děti do ústavů nepatří, odborný česko-francouzský seminář (2005).
 • Děti do ústavů nepatří, kazuistický seminář (2005).

Kromě pořádání seminářů z vlastní iniciativy je STŘEP schopen uspořádat nebo participovat na přípravě a realizaci semináře na zakázku jiných organizací na témata sanace rodiny a/nebo na témata se sanací rodin úzce související. Ředitelka STŘEPu Věra Bechyňová, DiS. je připravena probrat s vámi Vaše očekávání, požadavky a připravit seminář tak, aby splňoval cíl, se kterým Vaše organizace přichází. První konzultační schůzka ohledně obsahu a realizace semináře je bezplatná.

Cena:
Cena se odvíjí od rozsahu semináře, náročnosti přípravy, časové dotace a místa realizace semináře.

Místo konání: Dle dohody mezi zadavatelskou a vzdělávací institucí.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: strep@centrum.cz