Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Semináře

Jednou z aktivit STŘEPu je pořádání seminářů tématicky zaměřených zejména na oblast na sanaci rodiny. Cílovou skupinou seminářů jsou pracovníci organizací působících v oblasti práce s ohroženými rodinami s dětmi státní i nestátní sféry (OSPOD, zařízení pro výkon ústavní výchovy, MPSV, MŠMT, MV, Krajské a magistrátní úřady soudci, další NNO, politické reprezentace PSP ČR a komunální politiky, atp.)

Cílem seminářů je:

 • Seznámit účastníky s realizovanými příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí.
 • Seznámit s výstupy jednotlivých činností/projektů.
 • Podporovat multidisciplinární přístup a pohled na řešení situací ohrožených dětí a jejich rodin.
 • Vyvolat odbornou diskuzi na aktuální/nadčasová témata.
 • Vzájemně si vyměnit zkušenosti.
 • Vzájemně se inspirovat.
 • Hledat způsoby řešení v reakci na potřeby praxe.

Výběr z dosud realizovaných seminářů a konferencí:

 • Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí, diskusní seminář (2008).
 • Diskusní seminář pro vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí pražských městských částí a vedení STŘEPu (2007).
 • Dítě mezi rodinou a institucemi, česko-francouzská konference (2007).
 • Jak podporovat aktivaci otců v rodinách, odborný seminář (2006).
 • Děti do ústavů nepatří, odborný česko-francouzský seminář (2005).
 • Děti do ústavů nepatří, kazuistický seminář (2005).

Kromě pořádání seminářů z vlastní iniciativy je STŘEP schopen uspořádat nebo participovat na přípravě a realizaci semináře na zakázku jiných organizací na témata sanace rodiny a/nebo na témata se sanací rodin úzce související. Ředitelka STŘEPu Věra Bechyňová, DiS. je připravena probrat s vámi Vaše očekávání, požadavky a připravit seminář tak, aby splňoval cíl, se kterým Vaše organizace přichází. První konzultační schůzka ohledně obsahu a realizace semináře je bezplatná.

Cena:
Cena se odvíjí od rozsahu semináře, náročnosti přípravy, časové dotace a místa realizace semináře.

Místo konání: Dle dohody mezi zadavatelskou a vzdělávací institucí.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: strep@centrum.cz