Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Akreditace MV

Název: Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. – III. (Psychosociální výcvik) Č. akreditací:

 • Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (Psychosociální výcvik)
  č. akreditace: AK I./PV – 436/2001
 • Práce s rodinou v obtížné životní situaci II. (Psychosociální výcvik)
  č. akreditace: AK I./PV – 437/2001
 • Práce s rodinou v obtížné životní situaci III. (Psychosociální výcvik)
  č. akreditace: AK I./PV – 438/2001

Platnost akreditací nebyla po svém uplynutí obnovena.

Druh: Vzdělávání úředníků ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Forma: Prezenční

Rozsah: 3x 50 výcvikových hodin, skladebný vzdělávací program. Může být realizovaný v celém rozsahu, nebo jednotlivě.

Osvědčení: Účastník získá po absolvování minimálně 80% hodin a odevzdání písemné závěrečné práce osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího kurzu.

Cílová skupina: Sociální pracovníci oddělení péče o rodinu a dítě, kurátoři pro děti a mládež, dále pak pracovníci pomáhajících profesí účelových zařízení sociální péče.

Lektorky: Věra Bechyňová, DiS., Mgr. Marta Konvičková

Forma práce: Teoretický výklad, pracovní listy, interaktivní práce, práce s kasuistikami.

Maximální/minimální počet účastníků: 23/15 účastníků

Obsahové zaměření:

 • Prohloubení odborných znalostí v oblasti zanedbávání dětí v rodinách v rámci systému sociálně-právní ochrany.
 • Rozšíření spektra komunikačních dovedností (např. práce s nedobrovolným klientem, s klientem v odporu, podpora motivace ke změně chování) v práci se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami.
 • Seznámení s jednotlivými technikami pro práci s dítětem ohroženým různou mírou zanedbávání a jeho rodinou. Jedná se o techniky zaměřené na práci s celou rodinou (uzavírání smluv o poskytování služby, sanační plán, podpora motivace, práce s dítětem a rodinou, multidisciplinární spolupráce).
 • Možnost vyzkoušet si jednotlivé techniky práce s dítětem a rodinou v rámci vzdělávacího programu a mezi jednotlivými vzdělávacími setkáními v praxi (např. vedení rozhovoru s nedobrovolným klientem).
 • Propojení a přesahy sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb.

Absolvent kurzu se naučí v práci se sociálně ohroženou rodinou s dětmi používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor profesionálních dovedností.

Cena za kurz zahrnuje:

 • Pronájem prostor.
 • Lektorné.
 • Pracovní listy.
 • Drobné občerstvení.
 • Administrativně-technické náklady související s realizací kurzu.
  Cena se odvíjí od počtu účastníků a místa konání.

Místo konání: Praha, po domluvě jsou lektorky ochotné realizovat kurz na Vašem pracovišti po celé ČR.

Způsob platby: Fakturou (bankovním převodem nebo hotově), příp. složenkou, na účet číslo: 1930656369/0800. Účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.

Storno podmínky: Odhlášení účastníka přijímáme pouze písemně. Pokud se účastník odhlásí 30 dnů před zahájením kurzu, vracíme 100% částky, 29 – 14 dnů předem, vracíme 50% částky, 13-0 dnů poplatek již nemůže být vrácen. Účastník nebo vysílající organizace může po dohodě s pořádající institucí vyslat náhradníka.