Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Doprovázení rodin - alternativa k umísťování dětí mimo domov

Jedná se o historicky nejstarší činnost STŘEPu. Ve sdružení byl tento dlouhodobý projekt realizován a rozvíjen v letech 1997 - 2006, od roku 2007 je součástí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

PROČ

STŘEP reagoval na absenci pomáhajících programů, které měly být rodinám nabízeny jako prevence před odebíráním dětí ve věku 4-15 let do dětských domovů, nebo jako pomoc k jejich bezpečnému návratu z těchto zařízení domů.

PRO KOHO

Projekt byl určený pro cílovou skupinu rodičů ohrožených dětí ve věku 4 - 15 let, které vykazovaly různou míru zanedbávání, žijící v rodinách nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Základním nástrojem projektu byla sanace rodinného prostředí, tedy soubor služeb a programů poskytovaný multidisciplinární týmem, zaměřených přímo na odstranění a/nebo zmírnění příčin sociálního selhávání dítěte a jeho rodiny. Pro rodiny bylo zařazení do projektu bezplatné.

Statistické údaje projektu Doprovázení rodin v letech 1998 - 2006

  • Průměrný přepočtený počet pracovníků v přímé práci s klientem: 5,6
  • Průměrná cena služby na 1 osobu /rok: Kč 760,-
  • Průměrná cena služby na 1 dítě/ rok v ústavní výchově: Kč 250 000,-

Počty osob/dětí dle jednotlivých let

rok
celkem
děti
dospělé osoby
1998
157
110
47
1999
273
164
109
2000
166
93
73
2001
138
78
60
2002
177
107
70
2003
153
90
63
2004
109
60
49
2005
119
66
53
2006
241
145
96
Celkem
1533
913
620

Změny situací u dětí při vstupu/ukončení

Výchovné opatření při vstupu do projektu
výchovné opatření při ukončení spolupráce
počet
zrušeno
zůstal
změna/ po
změna/ úv
změna/ sd
riziková sociální situace
424
0
422
1
1
0
úřední a soudní dohled
283
5
254
18
6
0
předběžné opatření
48
4
2
0
13
29
návrh ústavní výchovy
64
4
23
1
10
26
ústavní výchova
94
3
63
0
0
28
Celkem dětí
913
 
po - předběžné opatření
úv - ústavní výchova
sd - soudní dohled

Ad) Riziková sociální situace- statistická čísla potvrzují, že sanace rodiny je efektivní prevencí před nařízením ústavní výchovy dítěti.

Ad) Úřední a soudní dohled - i když statistická čísla nevykazují vysoké počty zrušení tohoto výchovného opatření, považujeme za úspěch vysoký počet dětí, který mohl prostřednictvím sanace rodiny zůstat žít ve vlastní rodině. Soudní dohled zde může plnit i motivační roli.

Ad) Předběžné opatření - v této situaci lze sledovat, že odebrání dítěte z rodiny je ve více než polovině případů motivačním faktorem pro dítě i rodinu přijmout podporu a pracovat na možnosti návratu dítěte domů.

Ad) Návrh na ústavní výchovu - i v této situaci statistická data potvrzují, že sanace rodiny dítěte je v cca v polovině případů časem pro kvalitativní změny v rodině do té míry, že soud o nařízení ústavní výchovy nerozhodne.

Ad) Ústavní výchova - sanace rodiny je i nástrojem k bezpečnému návratu dítěte do rodiny, v průběhu trvání projektu se na statistických číslech ukazuje, že se návrat dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy domů podaří cca ve třetině případů.