Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno

STŘEP, o. s. – České centrum pro sanaci rodiny dostalo příležitost díky finančním prostředkům získaným z Evropského sociálního fondu EU ve spádové oblasti magistrátního města Kladna realizovat vzdělávací program pro sociální pracovníky a další pracovníky pomáhajících profesí, kteří se věnují práci s rodinami s dětmi, které nejsou samy bez odborné pomoci schopny dosáhnout sociálního začlenění do společnosti. Kvalitní systém spolupráce mezi činnostmi Orgánu sociální právní ochrany dětí Magistrátu města Kladna a sociálních služeb jednotlivých institucí (zejména kojeneckého ústavu, dětských domovů) a nestátních neziskových organizací (např. STŘEP, azylový dům pro matky s dětmi) v regionu služeb je aktivním nástrojem proti sociálnímu vyloučení sociálně ohrožených rodin s dětmi. Pracovníci jmenovaných institucí společně vytvářeli model efektivní spolupráce inspirovaný zkušenostmi francouzských kolegů z Centre Départemental de L´Enfance et de la Famille Limoges.

Realizace vzdělávacího programu byla ve výše uvedeném regionu nástrojem k vytvoření funkčního systému partnerské spolupráce (podpora a tvorba komunikačních strategií, podpora kontaktů, nácvik a aplikace nových metod sociální práce a přístupů k cílové skupině ohrožených klientů) mezi jednotlivými místními institucemi a NNO ve stávajícím legislativním prostředí.

Vzdělávání sociálních pracovníků v rámci tohoto programu vedlo nejen ke zvýšení kvality sociálních služeb a k rozvoji lidských zdrojů. Lze předpokládat, že kontinuálně přispělo k omezení další sociální exkluze sociálně znevýhodněných rodin s dětmi a k jejich integraci do společnosti.

Vytvořený model spolupráce v regionu Kladno bude možné šířit jako příklad dobré praxe do dalších regionů ČR.

Aktivity projektu:

Výstupy z konference:

Projekt byl realizován v období září 2005 až srpen 2007.

Finanční podpora:

  • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
  • Z ceny Nadace Eurotel, kterou STŘEP obdržel v roce 2004.