Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

… Jsme organizace, která uvádí do praxe právo dětí vyrůstat ve své vlastní rodině a to tak, že pomáháme jejich rodičům hledat cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov…

Bulletin STŘEPu - PODZIM 2008

Informace a podněty pro ty, kteří se zajímají o sanaci rodin a o novinky, které se kolem ní dějí, nejen ve STŘEPu…

Vážené kolegyně, kolegové, podporovatelé a přátelé občanského sdružení STŘEP.

Třetí čtvrtletí roku 2008 je za námi a STŘEP přichází s dalším bulletinem. Na úvod jsme pro Vás připravili výstup z kurzu Práce s rodinou v obtížné životní situaci (STŘEP, akreditace MPSV, 2007/369-SP) na téma: Nedobrovolný klient – co mu chybí, co nepotřebuje a co pomáhá jeho motivaci. Frekventanti kurzu nám dali laskavé svolení k uveřejnění části jejich skupinové práce. Toto téma jsme zvolili, protože se s ním naši pracovníci a další profesní kolegové v praxi setkávají a hledají cesty, jak práci s těmito klienty co nejlépe uchopit ve prospěch ohrožených dětí a dalších členů jejich rodin (tzv. nedobrovolnými klienty mohou být v oblasti sanace rodiny právě rodič/e ohrožených dětí, někdy i děti samotné).
Dále se v tomto čísle bulletinu budeme věnovat výstupům ze semináře Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí pořádaného STŘEPem pod záštitou MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra práce a sociálních věcí, dne 23.9. 2008 v Praze.Celý Bulletin STŘEPu - PODZIM 2008 ve formátu pdf.