Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Případové konference na zakázku

STŘEP nabízí organizacím (OSPOD, NNO, zařízení pro výkon ÚV), které působí v oblasti práce se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami, realizaci případových konferencí a/nebo jejich metodické vedení na zakázku.

Jsme schopni zajistit:

  • Realizaci případových konferencí na zakázku na pracovišti STŘEPu, Řehořova 10, Praha 3.
  • Realizaci případových konferencí přímo na pracovišti zadavatele.

Případová konference představuje jeden ze základních znaků sanace rodiny. Jedná se o multidisciplinární a koordinované setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace.

Většinou se jedná o pracovníky:

  • sociálně-právní ochrany dětí,
  • centra pro sanaci rodiny,
  • nestátních neziskových organizací,
  • zařízení pro výkon ústavní výchovy,
  • speciálně pedagogických center,
  • učitele,
  • výchovné poradce,
  • pediatry, atp.

Principy případové konference jsou multidisciplinární spolupráce a vzájemná koordinace mezi odborníky při provázení rodiny a dítěte v jejich obtížné situaci.

Případová konference má konkrétní výstup v podobě individuálního plánu sanace rodiny.

Lektora: Věra Bechyňová DiS.

Cena dohodou.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: strep@centrum.cz