Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Poradenství a spolupráce

STŘEP nabízí organizacím působícím v oblasti práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami poradenství v oblastech:

  • Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
  • Standardy sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
  • Uzavírání smluv s uživateli sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
  • Sociálně-právní ochrany dětí.
  • Propojení a přesahy sociálně aktivizačních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.
  • Multidisciplinární spolupráce, pořádání a vedení případových konferencí.
  • Techniky práce s dětmi ohroženými různou mírou zanedbávání a jejich rodinami.
  • Komunikační dovednosti (práce s nedobrovolným klientem, práce s klientem v odporu, prvky motivace).
  • Pořádání odborných seminářů, kulatých stolů, konferencí.

Zájemci si mohou se STŘEPem domluvit formu a podmínky spolupráce/metodického vedení na konzultační schůzce, která je bezplatná.

Ředitelka STŘEPu Věra Bechyňová, DiS. je připravena probrat Vaše očekávání, požadavky a domluvit podmínky a náplň spolupráce tak, aby splňovala cíl, se kterým Vaše organizace přichází.

Cena:
Cena se odvíjí od rozsahu poradenství/metodického vedení, náročnosti přípravy, časové dotace a místa realizace poradenství/metodického vedení.

Místo konání: Dle dohody mezi zadavatelskou a vzdělávací institucí.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: strep@centrum.cz