Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

… Jsme organizace, která uvádí do praxe právo dětí vyrůstat ve své vlastní rodině a to tak, že pomáháme jejich rodičům hledat cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov…

Bulletin STŘEPu - JARO 2008

Informace a podněty pro ty, kteří se zajímají o sanaci rodin a o novinky, které se kolem ní dějí, nejen ve STŘEPu…

Vážené kolegyně, kolegové, podporovatelé a přátelé občanského sdružení STŘEP.

V současné době se čím dál častěji setkáváme s pojmy zahrnujícími spolupráci: multidisciplinární spolupráce, spolupráce mezi státními a nestátními institucemi, spolupráce mezi ziskovým a neziskovým sektorem, nepochybně by nás napadly další příklady. STŘEP si je vědom toho, jak je spolupráce důležitá, na všech výše jmenovaných úrovních, pro rozvíjení a šíření jeho poslání – rozvoj sanace rodiny v oblasti sociální práce. Vzájemná informovanost mezi jednotlivými odborníky, institucemi a sektory představuje jeden z pilířů, na kterém je spolupráce postavena. Proto jsme se rozhodli Vás prostřednictvím čtvrtletního bulletinu informovat o našich aktivitách a jiných zajímavostech vztahujících se k sanaci rodiny. Zároveň Vám při této příležitosti moc rádi poděkujeme za podporu a zájem o činnost našeho sdružení.Bulletin STŘEPu - JARO 2008 ve formátu pdf.