Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Dejme šanci šanci - projekt rané intervence

Ve STŘEPu byl tento dlouhodobý projekt realizován a rozvíjen v letech 2000 - 2006, od roku 2007 je součástí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

PROČ

STŘEP oddělil po pilotní fázi projektu Doprovázení rodin cílovou skupinu rodin s dětmi v raném věku (0-3 roky), taktéž reagoval na absenci pomáhajících programů, které měly být rodinám nabízeny za účelem nácviku rodičovského chování a zajištění bezpečného prostředí v souladu s potřebami novorozenců a batolat. Projekt byl prevencí syndromu CAN, nástrojem prevence odebírání dětí v raném věku do kojeneckých ústavů příp. dětských domovů, pomocí k jejich bezpečnému návratu z těchto zařízení domů.

PRO KOHO

Projekt byl určený pro cílovou skupinu mladých sociálně znevýhodněných rodičů s dětmi (případně rodičům, kteří narození dítěte očekávali) v raném věku (0-3 roky) se zaměřením na nácvik rodičovského chování a stabilizaci sociálních podmínek pro péči o dítě. Pro rodiny bylo zařazení do projektu bezplatné.

Statistické údaje projektu Dejme šanci šanci v letech 2000 - 2006
  • Průměrný přepočtený počet pracovníků v přímé práci s klientem: 3,4
  • Průměrná cena služby na 1 osobu /rok: Kč 840,-
  • Průměrná cena služby na 1 dítě/ rok v ústavní výchově: Kč 250 000,-

Počty osob/dětí dle jednotlivých let

rok
celkem
děti
dospělé osoby
2000
88
49
39
2001
118
40
78
2002
64
28
36
2003
71
32
39
2004
82
35
47
2005
62
26
36
2006
122
55
67
Celkem
607
265
342

Změny situací u dětí při vstupu/ukončení

Výchovné opatření při vstupu do projektu
výchovné opatření při ukončení spolupráce
počet
zrušeno
zůstal
změna/ po
změna/ úv
změna/ sd
riziková sociální situace
134
0
131
3
0
0
úřední a soudní dohled
63
0
54
6
1
2
předběžné opatření
38
2
19
0
3
14
návrh ústavní výchovy
2
0
0
0
2
0
ústavní výchova
28
1
14
0
0
13
Celkem dětí
265
 
po - předběžné opatření
úv - ústavní výchova
sd - soudní dohled

Ad) Riziková sociální situace - statistická čísla potvrzují, že sanace rodiny je efektivní prevencí před nařízením ústavní výchovy dítěti.

Ad) Úřední a soudní dohled – i když statistická čísla nevykazují vysoké počty zrušení tohoto výchovného opatření, považujeme za úspěch vysoký počet dětí, který mohl prostřednictvím sanace rodiny zůstat žít ve vlastní rodině. Soudní dohled zde může plnit i motivační roli.

Ad) Předběžné opatření - v této situaci lze sledovat, že odebrání dítěte z rodiny je v cca polovině případů motivačním faktorem pro dítě i rodinu přijmout podporu a pracovat na možnosti návratu dítěte domů.

Ad) Návrh na ústavní výchovu - v této situaci statistická data potvrzují, že sanace rodiny dítěte byla málo účinným nástrojem k pomoci dítěti a jeho rodině, je třeba dodat, že se jednalo o 2 děti, což je číslo velmi málo statisticky významné k hlubšímu posouzení použitých nástrojů pomoci a k jejich zobecnění.

Ad) Ústavní výchova - sanace rodiny je i nástrojem k bezpečnému návratu dítěte do rodiny, v průběhu trvání projektu se na statistických číslech ukazuje, že se návrat dítěte v raném věku ze zařízení pro výkon ústavní výchovy domů podaří cca v polovině případů.