Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Posilování rodičovských kompetencí

Projekt obsahuje činnosti sekundární prevence (dle definice Národního akčního plánu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti - dále jen NAP, jehož realizací a koordinací bylo pověřeno MPSV) pro ohrožené rodiny, které nelze zařadit do sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Jedná se o činnosti projektu, které si rodiče ve STŘEPu tzv. neobjednají, proto nemohou být příjemci sociálních služeb dle zákona.

Nutnost spolupráce rodičů se STŘEPem pojmenovává zpravidla sociální pracovnice OSPOD, která posoudila vyšší míru ohrožení přiměřeného vývoje dítěte v důsledku nedostatečných rodičovských kompetencí a rodinných podmínek.

Cílem projektu je snížit rodičovské nejistoty a dysfunkce ve výchově, zastavit další sociální propad rodiny. Rodiče se stávají klienty projektu nejčastěji na základě doporučení OSPOD nebo soudu.

Projekt je v souladu se všemi cíly NAP.Projekt je realizován za podpory MPSV ČR a MHMP v oblasti Podpory rodiny