Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Povídej, nasloucháme ti

V roce 2012 STŘEP navázal na realizaci níže posaného projektu za podpory Nadačního fondu FRAGILIS. Jednalo se o obdobně zaměřený projekt s rozšířením cílové skupiny dětí od 6 let s respektem k jejich vývojovým schopnostem a potřebám.

V září 2009 STŘEP začal realizovat pilotní inovativní projekt Povídej, nasloucháme Ti. STŘEP tímto projektem reaguje na skutečnost, že při práci se sociálně znevýhodněnými rodinami s dětmi je mnohem větší pozornost ze strany odborníků věnována rodičům než dětem ve smyslu jejich motivace a aktivizace k řešení životních situací (zplnomocňování). V sociální práci a v komunikaci s dětmi namísto toho převládá napomínání, domlouvání a přikazování. U dětí starších 10 let začíná být aktuální otázka jejich zplnomocňování – motivace a aktivizace k přebírání zodpovědnosti za své chování a jeho důsledky, za svůj život. Pokud jsou děti v této oblasti dostatečně podporovány, naučí se, že svůj život mohou ovlivnit a přestanou vše, co se jim „přihodí“, přičítat vnějším vlivům - např. „já nemám žádné problémy, ale zasedla si na mě učitelka, sociálka“. Což je podle STŘEPu jeden z důležitých faktorů jejich úspěchu v životě.

Aktivity projektu:

Příspěvky socialních pracovnic:

Projekt je realizován za podpory Sunflower Children, Toyoty Financial Services Czech s.r.o.

Od ledna 2010 je projekt spolufinancován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.