Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Povídej, nasloucháme ti

V roce 2012 STŘEP navázal na realizaci níže posaného projektu za podpory Nadačního fondu FRAGILIS. Jednalo se o obdobně zaměřený projekt s rozšířením cílové skupiny dětí od 6 let s respektem k jejich vývojovým schopnostem a potřebám.

V září 2009 STŘEP začal realizovat pilotní inovativní projekt Povídej, nasloucháme Ti. STŘEP tímto projektem reaguje na skutečnost, že při práci se sociálně znevýhodněnými rodinami s dětmi je mnohem větší pozornost ze strany odborníků věnována rodičům než dětem ve smyslu jejich motivace a aktivizace k řešení životních situací (zplnomocňování). V sociální práci a v komunikaci s dětmi namísto toho převládá napomínání, domlouvání a přikazování. U dětí starších 10 let začíná být aktuální otázka jejich zplnomocňování – motivace a aktivizace k přebírání zodpovědnosti za své chování a jeho důsledky, za svůj život. Pokud jsou děti v této oblasti dostatečně podporovány, naučí se, že svůj život mohou ovlivnit a přestanou vše, co se jim „přihodí“, přičítat vnějším vlivům - např. „já nemám žádné problémy, ale zasedla si na mě učitelka, sociálka“. Což je podle STŘEPu jeden z důležitých faktorů jejich úspěchu v životě.

Aktivity projektu:

Příspěvky socialních pracovnic:

Projekt je realizován za podpory Sunflower Children, Toyoty Financial Services Czech s.r.o.

Od ledna 2010 je projekt spolufinancován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.