Nepřehlédněte

Novinky

23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

 

 

Název projektu: Inovace v SPOD pro ohrožené děti: měření dopadu, cesty změny a mobilní týmy

Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006274

Doba realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019

 Tento projekt je realizovaný za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování.

Jedná se o projekt, který je zaměřen na pomoc dětem ohroženým syndromem CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a jejich rodinám. Ohrožené děti a rodiny představují cílovou skupinu projektu.

Konkrétně vnáší do agendy sociálně-právní ochrany dětí (pilotně OSPOD MČ Praha 8) ve Velké Británii licencovaný nástroj Outcomes Star, který měří dopad služeb/intervencí a podporuje změnu u dětí ohrožených CAN a jejich rodičů.

Outcome stars je „na evidenci postavený“ nástroj, který podporuje a měří změnu. Jeho přenos a odzkoušení v českém prostředí konkrétně na OSPOD MČ Praha 8 pilotně rozšíří standardní vyhodnocování orgánů sociálně-právní ochrany dětí o  měření změny a dopadu služeb/interencí.

Předpokládáme, že aplikace metody Outcomes Star v rámci výkonu SPOD umožní lépe propojovat potřeby cílové skupiny (dětí a rodin) a poskytované služby či intervence, což povede ke zvyšování schopností dětí a rodičů k sociální integraci a následně k prevenci sociálně patologických jevů.

Přenos metody proběhne v několika fázích. V prvních měsících projektu proběhne zakoupení licence, překlad Outcomes Stars a proškolení interního týmu. Poté bude metoda pilotně aplikována a v závěru projektu budou natočeny videošoty a uspořádány dva workshopy.

O vývoji projektu budeme informovat na našich webových stránkách a na facebooku.