Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

 

 

Název projektu: Inovace v SPOD pro ohrožené děti: měření dopadu, cesty změny a mobilní týmy

Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006274

Doba realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019, projekt prodloužen do 31.5.2020

 Tento projekt je realizovaný za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování.

Jedná se o projekt, který je zaměřen na pomoc dětem ohroženým syndromem CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a jejich rodinám. Ohrožené děti a rodiny představují cílovou skupinu projektu.

Konkrétně vnáší do agendy sociálně-právní ochrany dětí (pilotně OSPOD MČ Praha 8) ve Velké Británii licencovaný nástroj Outcomes Star, který měří dopad služeb/intervencí a podporuje změnu u dětí ohrožených CAN a jejich rodičů.

Outcome stars je „na evidenci postavený“ nástroj, který podporuje a měří změnu. Jeho přenos a odzkoušení v českém prostředí konkrétně na OSPOD MČ Praha 8 pilotně rozšíří standardní vyhodnocování orgánů sociálně-právní ochrany dětí o  měření změny a dopadu služeb/interencí.

Předpokládáme, že aplikace metody Outcomes Star v rámci výkonu SPOD umožní lépe propojovat potřeby cílové skupiny (dětí a rodin) a poskytované služby či intervence, což povede ke zvyšování schopností dětí a rodičů k sociální integraci a následně k prevenci sociálně patologických jevů.

Přenos metody proběhne v několika fázích. V prvních měsících projektu proběhne zakoupení licence, překlad Outcomes Stars a proškolení interního týmu. Poté bude metoda pilotně aplikována a v závěru projektu budou natočeny videošoty a uspořádány dva workshopy.

O vývoji projektu informujeme na našich webových stránkách a na facebooku.  

 V rámci projektu byly vytvořeny dva videošoty:

  • Branky a ploty při používání Hvězdy rodiny plus a Mé hvězdy. Na tomto videošotu se dozvíte, jaké příležitosti tento nástroj otevírá, pro děti a rodiny a pro nás jako pracovníky, a s čím se naopak musíme v praxi vypořádávat. Své zkušenosti sdílí tým STŘEPu a OSPOD ÚMČ Praha 8.
  • Outcomes Star (Hvězda rodiny plus a Má hvězda) tentokrát pohledem rodin.

Oba Videošoty nalzenete na youtube kanálu STŘEPu, proklik z www.strep.cz v pravém horním rohu

Pořádání dvou workshopů

Měření dopadu v sociálně právní ochraně děti - zkušenosti s aplikací „evidence based“ nástroje Outcomes Star v českém prostředí sociálně právní ochrany dětí:

  • 12.9. 2019 od 9:30 do 15:30 hodin v Ostravě, v Aule Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, Českobratrská 16,
  • 17.10. 2019 od 9:30 do 15:30 hodin v Praze, ve Školícím středisku Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 – Vinohrady.
  • Více inofrmací naleznete v pozvánkách: Praha a Ostrava