Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí

Projekt se zaměřuje na snižování dopadů ekonomické krize na ohrožené rodiny s dětmi, přičemž reaguje na:

  • Potřeby sociálně ohrožených rodin s dětmi, které se již před krizí potýkaly s psycho-sociálně ekonomickými těžkostmi, jejichž důsledky vedly k zanedbávání dětí v rodinách. Situace těchto rodin se v důsledcích dopadů ekonomické krize nadále zhoršuje a rodinám hrozí rozpad spojený se ztrátou bydlení, odebrání dětí do dětských domovů a vystěhování do sociálně vyloučených lokalit.
  • Potřeby rodin tzv. „nižší střední třídy“, které se v důsledcích ekonomické krize (zvyšování nákladů, ztráta zaměstnání, snižování příjmů) stávají ohroženými, upadáním do dluhů, ztrátou bydlení, příp. následným rozpadem. Tato situace je pro ně nová, dosud nečerpaly dávky hmotné nouze, nevyhledávaly pomoc sociálních pracovníků.

Cílem projektu je:

  • Zabránit zhoršování situace uvedených rodin s dětmi.
  • Zabránit dopadům chudoby na děti.
  • Zabránit rozpadu rodin a odebrání dětí do dětských domovů z důvodů chodby.

 

Výstup projektu:

 

Projekt finančně podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Emergency Fund.