Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Akreditace MŠMT

Název: Podpora dítěte umístěného v zařízení pro výkon ústavní výchovy
Č.j. akreditace: 15980/2006 – 25 - 358.
Platnost akreditace nebyla po svém uplynutí obnovena.

Druh: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve smyslu zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Forma: Prezenční

Rozsah: 150 výcvikových hodin

Osvědčení: Účastník získá po absolvování minimálně 80% hodin a odevzdání písemné závěrečné práce osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího kurzu.

Cílová skupina: Další pedagogičtí pracovníci, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení.

Lektorky: Věra Bechyňová, DiS., Mgr. Marta Konvičková

Forma práce: Teoretický výklad, pracovní listy, interaktivní práce, práce s kasuistikami.

Maximální/minimální počet účastníků: 23/15 účastníků.

Obsahové zaměření:

 • Dítě v obtížné životní situaci umístěné v zařízení pro výkon ústavní výchovy a jeho potřeby.
 • Rodina dítěte umístěného v zařízení pro výkon ústavní výchovy – rodina jako systém, komunikační dovednosti a nové metody práce.
 • Profesionální vztah mezi pedagogickým pracovníkem zařízení pro výkon ústavní výchovy a umístěným dítětem a jeho rodinou.
 • Motivace změn v chování rodiny dětí umístěných do zařízení pro výkon ústavní výchovy.
 • Multidisciplinární spolupráce po celou dobu umístění dítěte v zařízení pro výkon ústavní výchovy.
Absolvent kurzu se naučí v práci s dítětem umístěným v zařízení pro výkon ústavní výchovy a jeho rodinou používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor profesionálních dovedností.

Cena za kurz zahrnuje:

 • Pronájem prostor.
 • Lektorné.
 • Pracovní listy.
 • Drobné občerstvení.
 • Administrativně-technické náklady související s realizací kurzu.
  Cena se odvíjí od počtu účastníků a místa konání.

Místo konání: Praha, po domluvě jsou lektorky ochotné realizovat kurz na Vašem pracovišti po celé ČR.

Způsob platby:
Fakturou (bankovním převodem nebo hotově), příp. složenkou, na účet číslo: 1930656369/0800. Účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.

Storno podmínky:
Odhlášení účastníka přijímáme pouze písemně. Pokud se účastník odhlásí 30 dnů před zahájením kurzu, vracíme 100% částky, 29 – 14 dnů předem, vracíme 50% částky, 13-0 dnů poplatek již nemůže být vrácen. Účastník nebo vysílající organizace může po dohodě s pořádající institucí vyslat náhradníka.