Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny a sítě spolupráce

  

Projekt se zaměřuje na:

  • Sociální      práci s ohroženými rodinami s dětmi zaměřenou převážně na oblast      rodičovského chování, výchovného stylu a potřeby dítěte.  Jedná se o      činnosti projektu, které si rodiče ve STŘEPu tzv. neobjednají, proto      nemohou být příjemci sociálních služeb dle zákona.
  • Potřebu      spolupráce rodičů se STŘEPem pojmenovává zpravidla sociální pracovnice      SPOD, která vyhodnotila vyšší míru ohrožení vývoje dítěte v důsledku      nedostatečných rodičovských kompetencí a rodinných podmínek.
  • Posilování      multidisciplinární spolupráce se sítí odborníků zaangažovaných do řešení      situace rodiny (případové konference, case management, moderace      případových konferencí pro OSPOD atp.).
  • Šíření      inovativního nástroje pomoci pro vysoce ohrožené děti v agendě OSPOD      – mobilní multidisciplinární týmy. Na základě vyhodnocení OSPOD jsou sestavovány      dle stanovených kritérií mobilní týmy odborníků (psycholog/terapeut,      speciální pedagog, sociální pracovnice). Mobilní týmy poté pracují      s dítětem přímo v rodině/v jeho přirozeném prostředí.

Projekt je postaven na principu: „Pomoc za dítětem do rodiny, ne dítě z rodiny za pomocí“.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR a grantového programu Rodinné politiky HMP.