Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

STŘEP v listopadu 2014 absolvoval dobrovolný audit v rámci projektu " Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách" u akreditovaných vzdělávacích programů "Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele" a " Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi". Certifikát č.081/2014 o úspěšném absolvování dobrovolného auditu byl vydán MPSV ČR a Fondem dalšího vzdělávání, p.o.