Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Akreditace MPSV

Název: Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.
Číslo akreditace: 2008/533 – SP (platnost ukončena 26.11.2012), 2012/1158-PC/SP (platnost akreditace do 4.9.2016)

Tento vzdělávací program má časovou dotaci 50 hodin a byl sestaven na základě požadavků zájemců z řad sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny s dětmi, kteří se vzhledem ke své pracovní vytíženosti a dalším povinným vzdělávacím aktivitám z kapacitních důvodů nemohou zúčastnit 100 hodinového kurzu.

Druh:Další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma: Prezenční

Rozsah: 50 výcvikových hodin

Osvědčení: Účastník získá po absolvování minimálně 80% hodin a odevzdání písemné závěrečné práce osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího kurzu.

Cílová skupina:Sociální pracovníci a další odborní pracovníci, kteří poskytují sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi, příp. jiné sociální služby dle zákona, které jsou zaměřeny na podporu cílové skupiny rodin s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

Lektorka: Věra Bechyňová, DiS.

Forma práce:Teoretický výklad, pracovní listy, interaktivní práce, práce s kasuistikami.

Maximální/minimální počet účastníků: 23/15 účastníků.

Obsahové zaměření:

 • Prohloubení odborných znalostí v oblasti zanedbávání dětí v rodinách.
 • Rozšíření spektra komunikačních dovedností v práci se zanedbávanými dětmi a jejich rodiči.
 • Seznámení s jednotlivými technikami pro práci s dítětem ohroženým různou mírou zanedbávání a jeho rodinou. Jedná se o techniky zaměřené na práci s celou rodinou (uzavírání smluv o poskytování služby, sanační plán, podpora motivace, práce s dítětem a rodinou, multidisciplinární spolupráce).
 • Možnost vyzkoušet si jednotlivé techniky práce s dítětem a rodinou v rámci vzdělávacího programu a mezi jednotlivými vzdělávacími setkáními v praxi (např. vedení rozhovoru s nedobrovolným klientem).
 • Specifické zaměření na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nebo na sociální služby poskytované rodinám s dětmi v jejich přirozeném prostředí, příp. v institucích pro výkon ústavní výchovy.
 • Propojení a přesahy sociálně aktivizačních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.
Absolvent kurzu se naučí v práci se sociálně ohroženou rodinou s dětmi používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor profesionálních dovedností.

Cena za kurz zahrnuje:

 • Pronájem prostor.
 • Lektorné.
 • Pracovní listy.
 • Drobné občerstvení.
 • Administrativně-technické náklady související s realizací kurzu.
  Cena se odvíjí od počtu účastníků a místa konání.

Místo konání: Praha, po domluvě jsou lektorky ochotné realizovat kurz na Vašem pracovišti po celé ČR.

Způsob platby:
Fakturou (bankovním převodem nebo hotově), příp. složenkou, na účet číslo: 1930656369/0800. Účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.

Storno podmínky:
Odhlášení účastníka přijímáme pouze písemně. Pokud se účastník odhlásí 30 dnů před zahájením kurzu, vracíme 100% částky, 29 – 14 dnů předem, vracíme 50% částky, 13-0 dnů poplatek již nemůže být vrácen. Účastník nebo vysílající organizace může po dohodě s pořádající institucí vyslat náhradníka.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: strep@centrum.cz