Nepřehlédněte

Novinky

27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Kurzy na zakázku

Kromě akreditovaných vzdělávacích kurzů STŘEP připravuje a realizuje kurzy na zakázku tématicky zaměřené na témata související se sanací rodiny, sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi a specifickými otázkami, které zajímají zadavatelskou instituci kurzu.

Příklady témat:

 • Odborné aspekty zanedbávání dětí v rodinách.
 • Komunikační dovednosti v práci s dětmi a jejich rodiči včetně komunikace s klientem v odporu, s nedobrovolným klientem, s využitím prvků motivačních rozhovorů.
 • Jednotlivé techniky zaměřené na práci s dítětem ohroženým různou mírou zanedbávání a jeho rodinou (uzavírání smluv o poskytování služby, sanační plán, podpora motivace, práce s dítětem a rodinou, multidisciplinární spolupráce) a jejich praktický trénink v rámci vzdělávacího programu.
 • Systém sociálně právní ochrany dětí v rámci aktuálního legislativního prostředí v ČR a možnosti multidisciplinární spolupráce.
 • Antidiskriminace v sociálních službách a v sociálně právní ochraně.
 • Sociální služby v systému sociálně právní ochrany dětí v praxi sociálních pracovníků.

Dosud realizované kurzy na zakázku:

 • Společný projekt MPSV a MV – pilotní vzdělávací kurz pro kurátory pro mládež a pracovníky Centra včasné intervence Ostrava (2001-2002).
 • Charita Ostrava – vzdělávací kurz pro pracovníky pomáhajících profesí Charity Ostrava a Opava (2001-2002).
 • Dieťa v kríze, o.z., Žilina, Slovensko – vzdělávací kurz pro pracovníky nestátních neziskových organizací a státní správy (2002).
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně – vzdělávací kurz pro studenty katedry sociální práce (2006-2007).
 • Vzájemné soužití, o.s., Ostrava – vzdělávací kurz pro romské asistenty (2007-2008)
 • Kancelář veřejného ochránce práv, Brno – vzdělávací program pro pracovníky Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí (2008).

Lektorka kurzů na zakázku V. Bechyňová, DiS. s Vámi probere Vaše konkrétní potřeby a očekávání. Má s přípravou a realizací kurzů již mnohaletou zkušenost a je schopna Vám dát na zvážení doporučení ohledně náplně, rozsahu a organizace kurzu tak, aby splňoval cíl, se kterým Vaše organizace přichází. První konzultační schůzka ohledně obsahu a realizace kurzu je bezplatná.

Cena za kurz je stanovena vždy dohodou a zahrnuje:

 • Pronájem prostor.
 • Lektorné.
 • Pracovní listy.
 • Drobné občerstvení.
 • Administrativně-technické náklady související s realizací kurzu.
  Cena se odvíjí od časové dotace kurzu, náročnosti přípravy, počtu účastníků a místa konání kurzu.

Místo konání: Dle dohody mezi zadavatelskou a vzdělávací institucí.

Způsob platby:
Fakturou (bankovním převodem nebo hotově), příp. složenkou, na účet číslo: 1930656369/0800. Účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.

Storno podmínky:
Odhlášení účastníka přijímáme pouze písemně. Pokud se účastník odhlásí 30 dnů před zahájením kurzu, vracíme 100% částky, 29 – 14 dnů předem, vracíme 50% částky, 13-0 dnů poplatek již nemůže být vrácen. Účastník nebo vysílající organizace může po dohodě s pořádající institucí vyslat náhradníka.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: strep@centrum.cz