Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele 

Číslo akreditace MPSV vzdělávacího programu: 2012/0665-PC/SP

Druh:Další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, další vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle § 116, odst. 9 Zákona.

Forma:Prezenční

Rozsah:6,5 vyučovacích hodin

Cílová skupina:Sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí (včetně kurátorů pro děti a mládež), pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají pověření k výkonu sociálněprávní ochrany, a pracovníci ústavních zařízení, kteří zajišťují péči dětem s nařízenou ústavní výchovou.

Lektorka:Věra Bechyňová, DiS.

Forma práce:Teoretický výklad, pracovní listy, interaktivní práce, hraní rolí, cvičení ve skupinách, případová práce - práce s kasuistikami, zpětná vazba, řízená diskuse, brainstorming.

Maximální počet:20 účastníků

Cena:Kč 850,-/osoba, cena zahrnuje účastnický poplatek, výrobu a tisk materiálů, drobné občerstvení.

Storno podmínky: V případě odhlášení do 7 pracovních dní před začátkem konání vzdělávacího programu vracíme 50% ceny. Odhlásí-li se účastník 6 a méně dní před začátkem, je zaplacená částka z organizačních důvodů nevratná.

Osvědčení: Podmínkou pro získání osvědčení je účast po celou dobu vzdělávacího programu.

Obsahové zaměření:

  • Získání informací o účelu, definici a typech případových konferencí, jejich cílech a zaměření.
  • Procesní role odborníků při svolávání a realizaci případových konferencí.
  • Struktura případových konferencí, cíl a  obsah jejích částí.
  • Získání praktických dovedností jak formulovat cíle případových konferencí s ohledem na podporu motivace rodičů/dětí.
  • Seznámení s principy vnitřní motivace rodičů/dětí a technikami, jak ji podporovat.

Absolvent vzdělávacího programu bude  schopen definovat PK, popsat její strukturu, znát obsah jejích částí.  Získá přehled o procesních rolích odborníků při svolání a průběhu PK. Naučí  se formulovat cíle PK  s ohledem na motivaci uživatelů, ověřitelnou dle kritérií  SMART. Seznámí se s principy vnitřní motivace a technikami jak ji podporovat od začátku do konce PK.

Termín: 26.5.2015

Místo konání: Prostory České psychoanalytické společnosti, Řehořova 10, 130 00 Praha 3. 

Časový harmonogram: 9.30 – 15.30 hodin, bližší časový harmonogram bude domluven s účastníky na místě dle jejich možností při dodržení časové dotace programu.

Drobné občerstvení bude k dispozici po celou dobu vzdělávacího programu.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou strep@centrum.cz nejpozději do 30.4.2015 – postačí, když uvedete jméno, příjmení, titul, datum a místo narození přihlašovaného účastníka a fakturační údaje zaměstnavatele. Faktura bude zaslána nejp. do 3 dnů na přihlašovací e-mail, v případě potřeby i poštou.

Bližší informace získáte na telefonních číslech 224 224 361, 724 262 403, 724 282 215 (Bechyňová Věra, Konvrzková Martina), nebo na uvedené e-mailové adrese.