Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Diskriminace do práce s dětmi nepatří

PROČ

V roce 2006 vstoupily v platnost novely zákonů o výkonu ústavní výchovy a o sociálně právní ochraně dětí, na kterých STŘEP spolupracoval. V obou zmíněných novelách se pro rodiče dětí umístěných v ústavních zařízeních otevírají nové možnosti, které mohou fakticky přispět ke snižování deprivace dětí umístěných mimo rodinu a k naplňování lidskoprávních dokumentů.

CO i JAK

V rámci projektu vznikly na základě spolupráce týmu odborníků (vedoucí pracovníci a metodici sociálně-právní ochrany - SPOD, poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny, dětských domovů a diagnostických ústavů) kartičky, které jsou určeny rodičům dětí umístěných v ústavních zařízeních. Kartičky informují rodiče jednoduchou formou, co je pro jejich dítě důležité. Pomáhají vyznat se v situaci. Vysvětlují důležitost udržení kontaktu mezi rodinou a dítětem. Poskytují informace o tom, kde hledat pomoc a podporu, v praxi pomáhají naplňovat práva dětí i rodičů.
Byly vytvořeny tři verze kartiček pro rodiče tak, aby v nich byly zastoupeny všechny instituce, které do kontaktu s rodiči vstupují - SPOD, dětské diagnostické ústavy a dětské domovy.
Pracovníky těchto institucí STŘEP zdvořile žádá o rozesílání kartiček rodičům v obálce spolu s informací o zahájení správního řízení po umístění dítěte. Zároveň STŘEP otevírá možnost dalším institucím či organizacím k využívání kartiček pro stejnou cílovou skupinu klientských rodin.
Kartička 1 Kartička 2
soubor ke stažení soubor ke stažení
Kartička 3 Kartička 4
soubor ke stažení soubor ke stažení

K ovlivnění názoru laické veřejnosti bylo zpracováno několik verzí sociální reklamy a plakát - KOMPAS pro rodiče dětí umístěných mimo rodinu.

 

Další aktivitou projektu, která přispívá k zavádění antidiskriminačních prvků novel výše zmiňovaných zákonů, je výkon role kolizního opatrovníka dítěte v řízeních o nařízení ústavní výchovy nebo soudního dohledu. STŘEP úzce spolupracuje se soudci Obvodních soudů pro Prahu 3, 6 a 9.

Projekt je realizován v rámci antidiskrminačního programu Transition Facility NROS.