Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

…. I riziko může být příležitost

„Naše rodina je vlastně jako nedostavěný dům. Když se nepovede ten zbytek dostavit, tak ten dům spadne.“ (zpětná vazba dítěte)

„Do rodin se dostane „vějíř“ pomoci, mají možnost se více otevřít. V rodině se odpracuje více práce a tím se objeví více oblastí, na kterých lze dále pracovat.“ (zpětná vazba sociální pracovnice OSPOD)

Projekt pomáhá vysoce rizikovým dětem a jejich rodinám prostřednictvím inovativního nástroje mobilních týmů. Mobilní tým je sestaven z psychologa/terapeuta, speciálního pedagoga, sociální pracovnice NNO a pracuje s dětmi a jejich rodiči v jejich přirozeném prostředí. Jedná se o děti a rodiny, které žijí vysoce rizikovým způsobem života a které se vyhýbají spolupráci s OSPOD, sociálními službami a dalšími organizacemi/institucemi fungujícími v komunitě.

Mobilní tým často představuje pro dítě a rodinu poslední šanci, jak „nedostavěný dům dostavovat“, resp. dostat k dítěti vějíř pomoci  - eliminovat rizika, traumata ….

Projekt podporující budování spolupráce mezi NNO, představiteli státní správy a odborníky na sociální a právní ochranu dětí.

Aktivity projektu:

  • Práce mobilního týmu v terénu
  • Case management  -  úzká spolupráce mobilního týmu s OSPOD, multi - intervizní setkávání pro odborníky napříč sektory. Z intervizních setkání vznikla v rámci projektu platforma pro setkávání odborníků napříč sektory (sociální pracovnice OSPOD, metodici Magistrátu/Krajských úřadů, pracovníci NNO – sociální služby/dobrovolnické programy, školství). V rámci projektu se uskutečnilo pět intervizí. Tato setkávání budou na základě zájmu účastníků probíhat i po ukončení projektu.

 

Období realizace projektu/harmonogram: duben 2015 – březen 2016. V dubnu 2015 probíhají převážně přípravné práce, realizace výše uvedených aktivit začíná v květnu 2015. Tiskovou zprávu o průběhu aktivit od dubna do listopadu 2015 naleznete zde

Projektový tým: dokument naleznete zde

Pozvánku na závěrečný workshop naleznete zde

Závěrečný workshop se konal dne 31.3. 2016. Prezentaci naleznete zde

 

Tiskovou zprávu z workshopu naleznete zde

Místo realizace: hl. m. Praha (prioritní zaměření na MČ Praha 7, 8, 10, 13, 14).

Projekt navazuje na zkušenosti z pilotáže  v rámci projektu Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené dětí, jehož  výstupy dále rozvíjí a rozšiřuje do praxe sociálně-právní ochrany dětí.    

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz