Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti

 

„… naplnění domluvených kroků pro mě znamená mít štěstí. Co je pro mě štěstí? No přece být doma s mámou a nemuset jít do ústavu…“

Úryvek s vyhodnocovacího rozhovoru dítěte se  členy MT

Pilotní metodicko-rozvojový projekt, jehož realizace probíhala na MČ Praha 8 a 14 v úzké spolupráci s místně příslušnými OSPOD a dalšími institucemi, se kterými je ohrožené dítě a jeho rodina v každodenním přirozeném kontaktu. Pomoc mobilního týmu byla určena dětem nacházejícím se dlouhodobě v traumatizujících situacích, které již nelze účinně řešit doposud používanými nástroji sociální práce v rámci sanace rodiny. 

Projekt aplikuje princip „Pomoc za dítětem do rodiny, ne dítě z rodiny za pomocí“. V praxi byly pro ohrožené děti, na základě vyhodnocení OSPOD, sestavovány dle stanovených kritérií mobilní týmy odborníků (psycholog/terapeut, speciální pedagog, sociální pracovnice). Mobilní týmy poté pracovaly s dítětem přímo v rodině/v jeho přirozeném prostředí.

V rámci projektu STŘEP vytvořil metodická doporučení. Metodická doporučení obsahují zkušenosti/postupy, které byly členy mobilních týmů, sociálními pracovnicemi OSPOD, dětmi a jejich rodiči vyhodnoceny jako přínosné a pomáhající. Postupy/metody zahrnuty v tomto materiálu byly představeny na Tematickém symposiu Sanace rodiny: Terénní multidisciplinární diagnostika a provázení ohroženého dítěte v rámci SPO, které STŘEP pořádal  15.května 2014 v Národní technické knihovně v Praze, pod záštitou paní ministryně Mgr. Michaely Marksové – Tominové.  Symposia se zúčastnilo 106 odborníků, kteří ovlivňují životy dětí na úrovni a praxe a změn systému.

Pilotní projekt probíhal za podpory Nadace Sirius od října 2012 do září 2014, mobilní týmy pomohly 45 dětem. Na základě zkušeností z realizace, zpětných vazeb od OSPOD a výsledků dosažených u dětí a jejich rodin lze považovat práci mobilních týmů za nový účinný nástroj SPOD, kterému stojí věnovat další pozornost.

Po skončení finanční podpory z Nadace Sirius STŘEP v součinnosti s MČ Praha 8 a Praha 14 hledá možnosti systémového finančního zajištění, obě MČ našly zdroje pro udržení tohoto druhu pomoci pro vysoce ohrožené děti a jejich rodiny z vlastních zdrojů.