Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

  • STŘEP vykonává činnosti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v rozsahu svého pověření č.j. MHMP 101 801/02 ze dne 19.9.2002:

    Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (např. porozumění potřebám dětí, nácvik činností podporující vývoj dětí, nastavování hranic dítěti, práce s přiměřenými odměnami a tresty, rozdělování pozornosti mezi více sourozenců).

    Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte (harmonogram dne dítěte/rodiny ve prospěch dítěte, pomoc při výběru MŠ, ZŠ, denní harmonogram – školní docházka/příprava do školy/volný čas, podpora při řešení případných výchovných a prospěchových problémů).

    Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (pomoc při zajištění bezpečí dítěte doma a venku, tipy pro sestavení nutričně výživného jídelníčku, zajištění lékařské péče).

Činnosti SPOD STŘEP vykonává prostřednictvím projektů:

  • Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny a sítě spolupráce
  • Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti

 

2.6. 2015 STŘEP ve spolupráci s MHMP uspořádal II. Tématické symposium Sanace rodiny, které se věnovalo aktuálním tématům sociálně-právní ochrany dětí a vytváření meziresortní sítě spolupráce.  Záštitu nad Symposiem převzala radní hl.m. Prahy pro sociální oblast a školství Ing. Mgr. Irena Ropková. Tisková zpráva ze Symposia je ke stažení zde.