Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Dítě mezi rodinou a institucemi

PROČ

Projekt Dítě mezi rodinou a institucemi je reakcí STŘEPu na potřeby dětí, které byly umístěny do zařízení pro výkon ústavní výchovy a na skutečnost, že je ČR mezinárodními lidskoprávními institucemi kritizována za vysoký počet umístěných dětí a za délku jejich pobytu v zařízeních. Sanace rodiny umístěného dítěte v průběhu realizace jeho ústavní výchovy je jedním z nástrojů přípravy jeho bezpečného návratu domů.

PRO KOHO

Tento projekt se věnuje pomoci rodinám a jejich dětem umístěným v zařízeních pro výkon ústavní výchovy v situacích: jejich nástupu, průběhu umístění, přípravy a realizace jejich návratu domů.

CO i JAK

Odebrání z rodiny představuje pro děti zátěžovou situaci a k tomu, aby ji zvládly, jim pomůže, když budou vědět, kdy uvidí své rodiče, kdy jim budou telefonovat, jaký s nimi bude mít kontakt. A také že na ně rodiče doma myslí, mají je stále rádi a pracují na tom, aby se s nimi mohli vídat nebo si je vzít zpět domů.
Pracovníci STŘEPu podporují rodiče umístěných dětí v jejich rodičovské roli a stále trvající rodičovské zodpovědnosti. Pomáhají jim porozumět situaci, upravit a stabilizovat svou sociální a rodinnou situaci. Spolupracují s rodiči na bezpečném a smysluplném kontaktu s jejich dítětem.
Pracovníci STŘEPu se snaží navázat multidisciplinární spolupráci s pracovníky konkrétních zařízení pro výkon ústavní výchovy a dalšími odborníky, kteří ovlivňují životy dětí (sociální pracovníci OSPOD, učitelé, pediatři, atp.).

Aktivity projektu:

Realizace projektu začala v roce 2007.