Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele

(Na tento program pořádáme volně navazující Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi v rozsahu 30 vyučovacích hodin)

Číslo akreditace: 2012/0665-PC/SP (akreditace platná do 7.5.2016)

Druh: Další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, další vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle § 116, odst. 9 Zákona.

Forma: Prezenční

Rozsah: 6,5 vyučovacích hodin

Osvědčení: Účastník získá po absolvování 6,5 vyučovacích hodin a ústní zpětné vazbě osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu. Pro získání osvědčení je nutná účast po celou dobu vzdělávání.

Cílová skupina: Sociální pracovnice sociálně-právní ochrany, příp. kurátoři pro děti a mládež, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci NNO a ústavních zařízení, kteří se věnují sanaci rodiny.

Lektorka: Věra Bechyňová, DiS.

Forma práce: Teoretický výklad, pracovní listy, interaktivní práce ve skupinách, případová práce - práce s kasuistikami, zpětná vazba, řízená diskuse, brainstorming.

Obsahové zaměření:

Získání informací o účelu, definici a typech případových konferencí, jejich cílech a zaměření.

Procesní role odborníků při svolávání a realizaci případových konferencí.

Struktura případových konferencí, cíl a obsah jejích částí.

Získání praktických dovedností jak formulovat cíle případových konferencí s ohledem na podporu motivace rodičů/dětí.

Seznámení s principy vnitřní motivace rodičů/dětí a technikami, jak ji podporovat.