Nepřehlédněte

Novinky

20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

 

Střediska pomoci dětem a rodinám

Všechna Střediska pomoci dětem a rodinám mají Magistrátem hlavního města Prahy aktualizované pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí, o jehož udělení rozhodlo MPSV ČR pod č. j.: 25279 podle § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2000.

Všechna Střediska pomoci dětem a rodinám poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, o jejichž registraci rozhodl Magistrát hlavního města Prahy pod č. j.: 263305/07 podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v roce 2007.

Středisko pomoci dětem a rodinám Praha
Řehořova 10 130 00 Praha 3
Pracovní doba:

Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00 hodin

Pátek: 8:00 – 14:00 hodin
Ambulance:

Pondělí: 09:00 - 11:00 hodin

Čtvrtek: 14:30 – 16:30 hodin

V době ambulance je na pracovišti vždy přítomen jeden pracovník pro potřeby uživatelů služeb, zájemců o službu, individuální poradenství, SPOD atp.

Zaměstnanci:
Věra Bechyňová, DiS. – ředitelka, metodička (724 262 403, strep@centrum.cz)

Mgr. Martina Konvrzková – projektová manažerka (724 282 215, strep.mkon@centrum.cz)
telefon/fax: + 420 224 224 361

Datová schránka: 656z47p

Sociální pracovnice:

Veronika Rydvanová, DiS. (724 800 288, strep.vr@centrum.cz)  

Mgr. Zuzana Poláková (724 282 213, strep.zp@centrum.cz)

Mgr. Martina Vaňkátová (724 262 401, strep.mv@centrum.cz)

Bc. Eva Nováková (602 570 302, strep.eh@centrum.cz)

telefon/fax: + 420 224 232 261

 

Středisko pomoci dětem a rodinám Kladno

Ke dni 31.7. 2015 STŘEP z důvodu nepřidělení dostatečných finančních prostředků ukončil činnost kladenského střediska, tzn. poskytování sociálně aktivizačních služeb a realizaci činností SPOD na území města Kladna a jeho spádových oblastí. Ukončování probíhalo postupně s ohledem na situaci ohrožených dětí a jejich rodin, v koordinaci s OSPOD Magistrátu města Kladna za využití dostupných služeb/programů.  Děkujeme za spolupráci zejména kolegyním ze zmiňovaného OSPOD a dalším poskytovatelům, s nimiž jsme téměř jedenáct let pomáhali ohroženým dětem.