Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

… Jsme organizace, která od roku 1995 uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině a to tak, že pomáháme jejich rodičům hledat cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov…

Bulletin STŘEPu - ZIMA 2008

Informace a podněty pro ty, kteří se zajímají o sanaci rodin a o novinky, které se kolem ní dějí, nejen ve STŘEPu…

Vážené kolegyně, kolegové, podporovatelé a přátelé

občanského sdružení STŘEP.

Rádi bychom Vám všem upřímně popřáli příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a hodně štěstí a sil do roku 2009. Děkujeme Vám za spolupráci, podporu a zájem o práci STŘEPu a o novinky kolem sanace rodiny.

Zveme Vás k rozhovoru s vedoucí oddělení sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) Magistrátu města Kladna, Mgr. Ivanou Svobodovou, a jejími kolegyněmi na téma zkušenosti OSPOD se spoluprací s nestátními neziskovými organizacemi (NNO). V minulém bulletinu byly publikovány výstupy z diskusního semináře Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí, který STŘEP pořádal dne 23. 9. 2008 v Praze. Jeden z příspěvků na semináři se týkal navazování spolupráce mezi OSPOD, NNO a dalšími poskytovateli, brzd této spolupráce a podnětů ohledně překonávání těchto brzd. Při diskuzi Mgr. Svobodová uvedla, že kladenský OSPOD má již tuto „cestu navazování spolupráce“ za sebou a ona a její kolegyně považují multidisciplinární spolupráci s NNO za samozřejmou součást své práce.Celý Bulletin STŘEPu - ZIMA 2008 ve formátu pdf.