Nepřehlédněte

Novinky

25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Sociální reklama

PROČ

Posláním STŘEPu je pomáhat dětem, které jsou ohrožené zanedbáváním péče a následným umístěním do dětského domova nebo již byly do dětského domova umístěny. V České republice bylo umístění dítěte dlouhodobě považováno za konečné řešení jeho situace a bylo považováno za řešení pro dítě nejlepší.

Ze zkušeností pracovníků STŘEP, některých jejich kolegů z řad pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte a dětských domovů vyplívá, že tomu tak není.

Obdobné jsou i zkušenosti ze zahraničí. Česká republika je řadu let lidsko-právními nadnárodními institucemi (např. UNICEF) kritizována za vysoký počet dětí umístěných v dětských domovech a za dlouhou dobu jejich pobytu tamtéž.

Za důležitou činnost v rámci pomoci těmto dětem STŘEP považuje informovat o jejich situaci, pocitech a potřebách veřejnost.

JAK i CO

Jednou z aktivit projektu Diskriminace do práce s dětmi nepatří realizovaného v rámci antidiskriminačního programu TRANSITION FACILITY NROS bylo ovlivnit veřejné mínění prostřednictvím série pěti na sebe navazujících sociálních reklam v Lidových novinách a speciální přílohy časopisu GRANTIS.

Pokud Vás zajímá:

  • Co potřebují děti v dětských domovech.
  • Jaké jsou první věty dětí po příchodu do dětského domova.
  • Co cítí rodiče, když jim odeberou dítě do dětského domova.
  • Co dětem v dětských domovech pomáhá.
  • Jaký význam má podpora vztahu mezi rodiči a dětmi v dětských domovech.

První sociální reklama

Druhá sociální reklama

Třetí sociální reklama

Čtvrtá sociální reklama

Pátá sociální reklama

Socialni reklama GRANTIS

V rámci projektu Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno byly v Lidových novinách uveřejněny dvě sociální reklamy mapující průběh a výstupy projektu, který přispěl ke zvýšení kvality sociálních služeb a k rozvoji lidských zdrojů.

Sociální reklama, LN 31.8.07

Sociální reklama, LN 20.8.07

Zvláštní dík patří obchodnímu oddělení MAFRA, a.s., které poskytlo STŘEPu na sociální reklamu v Lidových novinách slevu. Díky tomu, mohly být sociální reklamy zpracovány interaktivní formou v takovém rozsahu.