Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

 

 

Tisková zpráva ze dne 15.12.2015

….I riziko může být příležitost

 

Jak pomoci ohroženým dětem, které mají potíže doma, mezi svými kamarády, ve škole, aby udělaly změnu, když znají převážně jen neúspěch a odmítání? Co mají tyto děti často společného? Z čeho jejich problémy pramení?

Těmito otázkami se zabývá projekt „…I riziko může být příležitost“, který k těmto dětem a jejich rodinám přináší pomoc multidisciplinárních mobilních týmů složených z psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků.

 

Tyto děti často spojuje problémové chování, které vede ke konfliktům s vrstevníky i dospělými, nízká sebedůvěra, neschopnost vidět budoucnost, absence kamarádů.

„Tyto projevy jsou většinou zapříčiněny nějakým traumatem, který se vyskytl v kontextu rodiny a který je často spojený s dalšími nepříznivými okolnostmi psycho –sociálně -ekonomického charakteru. Může se například jednat o opuštění dětí matkou, o uvěznění jednoho z rodičů a z toho pramenící stigma, o úzkosti spojené s návratem do školy po dlouhodobé absenci, o specifickou potřebu, která nebyla identifikována nebo byla identifikována mylně“, říká Věra Bechyňová, metodička projektu.

 

Jak to funguje v praxi. Mobilní týmy provozuje STŘEP na pěti pražských městských částech, konkrétně se jedná o MČ Praha 7, 8, 10, 13 a 14 v úzké spolupráce s odděleními sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jednotlivých Úřadů.  Sociální pracovnice OSPOD spolu s metodičkou projektu vytipovávají děti, které pomoc mobilních týmů potřebují. Mobilní tým pracuje s dítětem v rodině tak, že:

  • Zmapuje příčinu traumatu
  • Redukuje stres dítěte v kontextu jeho přirozeného prostředí.
  • Přerušuje cyklus fungování/chování dítěte, rodiny, který k traumatické situaci vedl.
  • Poskytuje první hojivé intervence.
  • Podporuje rodiče v tom, jak podporovat své dítě.
  • Sestavuje pro dítě a rodinu podpůrnou síť v komunitě.

Od začátku projektu, tj. od  dubna, se pomoc mobilního týmu dostala k 38 dětem a jejich rodičům.

 

V rámci projektu je rozvíjena platforma pro setkávání odborníků napříč sektory (sociální pracovnice OSPOD, metodici Magistrátu/Krajských úřadů, pracovníci NNO – sociální služby/dobrovolnické programy, školství) tzv. intervizní skupiny. Na intervizních skupinách se cca jednou za dva až tři měsíce schází 15 až 25 odborníků, kteří přispívají nápady/podněty ze své profese a pozice v systému k hledání řešení pro ohrožené děti. Zároveň dochází k posílení spolupráce všech přítomných.

 

Informovanost o možnostech změn v životech dětí šíří STŘEP mj. prostřednictvím Video průvodce dobrou praxí na www.youtube.cz (kanál STŘEP, …I riziko může být příležitost).  Na videošotech již vystoupili např. členové mobilního týmu či sociální pracovnice OSPOD Prahy 8 a 10. V neposlední řadě svou osobní zkušenost byla ochotna sdílet jedna z klientek, která zde otevřeně hovoří o svých pocitech a obavách na začátku spolupráce, o budování důvěry k členům mobilního týmu a o přínosu tohoto druhu pomoci pro své děti i rodinu. Více informací na www.strep.cz v sekci o projektu.

Realizátor:

Cílem STŘEPu je umožnit ohroženým dětem bezpečně a spokojeně vyrůstat ve svých rodinách a snížit počet dětí odebíraných z rodin. Každoročně se pomoc dostane k stovkám dětí a jejich rodin (v 80% rodin se podaří zabránit odebrání dítěte zmírněním jeho ohrožení). STŘEP takto pomáhá dětem od roku 1995.

Kontakt:
Věra Bechyňová (ředitelka/metodička)
Tel: +420 724 262 403, e-mail: strep@centrum.cz

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Návrat