Nepřehlédněte

Novinky

28.červen 2024
Krásné prázdniny
17.červen 2024
Výroční zpráva 2023
13.červen 2024
Ozvěny chudoby
27.březen 2024
Krásné Velikonoce
25.květen 2021
Výroční zpráva 2020
27.říjen 2020
Jsme tu pro Vás
23.červen 2020
Výroční zpráva 2019
20.červen 2019
Workshopy - Outcomes Star
23.květen 2017
Výroční zpráva 2016
6.červen 2016
Výroční zpráva 2015

Milé kolegyně a kolegové,

ode dneška za dva měsíce, ve čtvrtek 17.2.2022 budeme pořádat workshop „Vše se mění, my měníme služby – zkušenosti s re-designem činností SPOD a SAS dle přístupu designu zaměřeného na člověka“. Záštitu hlavního města Prahy  laskavě převzala paní radní Mgr. Milena Johnová.

Workshop je určen pro sociální pracovnice/íky OSPOD a pověřených osob, poskytovatelů sociálních služeb, dobrovolnických a dalších programů na práci s ohroženými dětmi dle §6, zák. SPOD a jejich rodinami.

Záměrem workshopu je seznámit účastníky s výstupy projektu zaměřeného na re-design  činností STŘEPu dle principů Human Centered Design (HCD). Výstupy se týkají:

- dynamiky změn u cílové skupiny,

- průchodu  ohroženého dítěte a jeho rodičů činnostmi SPOD/SAS,

- průchodu dítěte a jeho rodičů  sítí spolupráce OSPODů, STŘEPu a dalšími institucemi,

- nástrojů ke zvýšení efektivity síťování,

- evaluace dopadů projektu (evaluátorka Doc. Mgr. Soňa Kalenda, PhD., proděkanka Ostravské univerzity).

Budeme s Vámi sdílet a diskutovat zkušenosti z terénu v kontextu aktuálních změn, představíme vytvořené prototypy dle HCD, jejich  přínosy pro práci s rodinami  i pro síťování. Budeme se snažit přinést inspiraci jak si usnadnit týmovou práci při zachování profesionality.

Workshop se bude konat v prostorách MHMP, ve velkém sále Zastupitelstva hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, od 9:00 do 13.00 hodin za aktuálních hygienických opatření.

Pokud to epidemiologická situace nedovolí, svoláme workshop on-line.

Projekt „Vše se mění, my měníme služby“ je realizovaný za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Návrat